חוקי שייט לפני זינוק, תרגום: ערן סלע

דף הבית >> מאמרים >> זינוקים >> חוקי שייט לפני זינוק, תרגום: ערן סלע
                       חוקי שייט- תקריות באותו מפנה לפני הזינוק
 
מאמר מתורגם של דיק רוס (dick rose) מאתר "עולם השייט". דיק משמש כיום כאחד הפרשנים של ISAF לספר החוקי השייט.
 
מספר קוראים שלחו לי מכתבים עם שאלות על איך החוקים פועלים בין שתי סירות במפנה ימני, בזמן שהן מתקרבות לקו הזינוק, על-מנת לזנק.
שאלות כאלו הן יחסית קלות לניתוח מכיוון ששניים מהחוקים היותר מסובכים בשייט לא פועלים בזמן הזה.
 
חוק18.1(b)  מתחיל בכך שכל חוק 18 לא חל "בסימון זינוק המוקף במים המאפשרים שיט או חבל העוגן שלו, מזמן שהמפרשיות מתקרבות אליהם כדי לזנק ועד שעברו אותם."
וגם, בגלל שלסירות אין כיוון הפלגה נכון לפני אות הזינוק, חוק 17, אשר דורש מסירה לא להפליג מעל או מתחת לכיוון ההפלגה הנכון שלה, אם קבעה חיפוי מאחור, אל מתחת לרוח של סירה באותו מפנה, לא חל. כמעט בכל המקרים של סירות באותו מפנה שמתקרבות לקו כדי לזנק, החוקים היחידים שחלים הם חוק 11, אם הסירות בחפיפה; חוק 12, אם הן לא בחפיפה; חוק 15, אם אחת מהן רכשה זכות דרך בגלל פעולות של המפרשית השנייה; וחוק 16.1, אם הסירה בעלת זכות הדרך משנה את כיוון ההפלגה שלה.
 
במקרים שנבחן, אף אחת מהסירות לא מסתובבת. לכן, חוק  13 (סירה בזמן סיבוב בלי זכויות) לא חל. אם יש מגע, אז חוק 14 (מניעת מגע) חייב לחול. למרות זאת, כשסירות נוגעות, חוק הופר. מכיוון שלפני המגע, בנקודה מסוימת הן היו צריכות להיות כל כך קרובות שהסירה בעלת זכות הדרך הייתה צריכה "לנקוט פעולה למניעת התנגשות". ברגע מסוים, שהוא תמיד לפני שהמגע נוצר, הסירה שמעל הרוח לא פנתה דרך. (פינוי דרך:מפרשית אחת מפנה דרך לאחרת אם האחרת יכולה להפליג את כיוון הפלגתה ללא צורך לנקוט פעולה מונעת, וכאשר המפרשיות בחיפוי באותו מפנה, אם המפרשית שמתחת לרוח יכולה לשנות כיוון הפלגה לשני הכיוונים מבלי שמיד תיצור מגע עם המפרשית שמעל הרוח).
 
החוקים שחלים הם:
חוק 11 – במפנה זהה, בחיפוי. כאשר מפרשיות נמצאות במפנה זהה ובחיפוי, מפרשית מעל הרוח תפנה דרך למפרשית מתחת לרוח.
חוק 12 – במפנה זהה לא בחיפוי. כאשר מפרשיות נמצאות במפנה זהה אך לא בחיפוי, מפרשית בברור מאחור תפנה למפרשית בברור מלפנים.
חוק 15 – רכישת זכות דרך. כאשר מפרשית רוכשת זכות דרך, היא תשאיר מראש למפרשית השנייה מקום לפנות דרך, אלא אם היא רכשה את הזכות בגלל הפעולות של המפרשית האחרת.
חוק 16.1 – שינוי כיוון הפלגה. כאשר מפרשית בעלת זכות דרך משנה כיוון הפלגה, היא תיתן למפרשית האחרת מקום לפנות דרך.
 
דוגמאות למקרים:
 
 שאלה אחת שכתבו לי היא על מצב פשוט שמתואר בציור 1. בקו הזינוק יש יתרון קל לצד ימין. Lou  ו Wendy נמצאות בחיפוי בזמן שהן מגיעות לסירת השיפוט, שהיא הצד הימני של קו הזינוק. Lou מפליג חד ואם הוא ישמור על הכיוון הזה הוא יעבור בדיוק בירכתיים של סירת השיפוט, ולא יהיה מקום ל  Wendy לעבור בינו לבין הסימון.
 
הכותב שאל אם סירת השיפוט גדולה מספיק כדי להיחשב כמכשול ו Wendy יכולה לדרוש מקום על פי חוק 18.2(a)  מ Lou  כדי לעבור את סירת השיפוט. התשובה היא לא!  חוק 18 אינו חל בכל סימון זינוק המוקף במים המאפשרים שייט, בלי קשר לכך שהסימון הוא גם מכשול.
 
כל עוד lou שומר על כיוון ההפלגה, החוק היחיד שחל במצב זה הוא חוק 11. הוא דורש מ wendy, הסירה שמעל הרוח, לפנות דרך. אם wendy תמשיך להיאבק עם lou, יגיע הזמן ש lou יצטרך לנקוט פעולות למניעת התנגשות. ברגע ש wendy מפרה את חוק 11.
וגם, באותו זמן, חוק 14 מתחיל לחול על lou, ומגביל אותו למנוע התנגשות עם wendy "במידת האפשר". בלי קשר לכך שהצליח או לא הצליח lou למנוע התנגשות לא משנה את העובדה ש wendy הפרה את חוק 11, ואם יש מגע lou יכול להיפסל רק אם ההתנגשות גרמה נזק.
 
שימו לב שבמצב שמתואר בציור 2, יהיה קל יותר ל wendy לרדת ולעבור את סירת השיפוט משמאל, ולמנוע תקרית עם lou. אם היא תמשיך בכיוון ההפלגה שלה עד למצב בציור 3, היא לא תוכל עוד להימלט, אבל זה לא פותר אותה מהצורך לפנות דרך ל lou.
 
הסתכלו על ציור 2. הוא שונה מהמצב בציור 1 מפני שהתקרבותו של lou לסירת השיפוט היא קצת מתחת לקו שבו הוא מתקרב לסירת השיפוט בציור 1. כעת השאלה היא: "האם מותר ל lou  לעלות במטרה למנוע מ wendy מקום לעבור בינו לבין סירת השיפוט?"
 ל lou יש זכות דרך על-פי חוק 11. אך אם הוא משנה את כיוון ההפלגה, חוק 16.1 דורש ממנו להשאיר ל wendy "מקום לפנות דרך". עלייה של lou במצב שבציור 2 לא מפר את חוק 16.1, מפני שבזמן זה יש מספיק מקום ל wendy לפנות דרך. למרות זאת, אם lou מתחיל לעלות כאשר הסירות נמצאות במצב בציור 3, אז הוא מפר חוק זה, מפני שאז אין ל wendy מספיק מקום לתמרון בכדי לפנות דרך מבלי שתתנגש בסירת השיפוט, שזה בבירור לא פעולות ימאיות תקינות.
 
לסיכום- הסירה מתחת לרוח יכולה תמיד לשמור על כיוון ההפלגה בזמן שהיא מתקרבת לקו הזינוק על מנת לזנק, אם אין מקום לסירה המגיעה מעל הרוח לעבור מתחת לסימון, אז יהיה לסירה מעל הרוח כמעט בלתי אפשרי לעבור מבלי להיפסל. למרות זאת, לסירה מתחת לרוח אסור לעלות כדי למנוע מהסירה שמגיעה מעל הרוח מקום, אלא אם ברגע העלייה יש עדיין מקום לסירה מעל הרוח לפנות דרך.

תקריות מעל-מתחת לרוח באמצע הקו:
 
 שאלה אחרת נשאלה על ארבעה מצבים שונים שלעיתים קרובות קורה כשאחת מבין שתי סירות מנסה להימנע מלחצות את הקו לפני הזינוק. מצב זה מתואר בציורים 3 עד 6. בכל אחת מהן andy נאבק עם barb בזמן שהוא מנסה להימנע מלחצות את הקו לפני הזמן.
כותב המכתב שואל אילו חוקים חלים ואילו הגבלות יש לכל אחת מהסירות בכל מצב.
 
ציור 3: במצב 1 חוק 12 נותן ל andy זכות דרך כשהוא סירה בברור מלפנים. Andy יורד ופעולה זו יוצרת חפיפה. כשהחפיפה מתחילה, חוק 12 לא חל יותר ו barb זכאית לזכות דרך תחת חוק 11 כסירה מתחת לרוח, מפני שהייתה זו פעולה של andy שיצרה את החפיפה, חוק 15 לא חל. במצב 2 andy מפר את חוק 11 ולא מצליח לפנות דרך, barb שומרת על כיוון ההפלגה כל זמן שהסירות בחפיפה, כך שחוק 16.1 לעולם לא חל עליה.
 
ציור 4: כל הזמן חוק 12 נותן ל andy זכות דרך כסירה בברור מלפנים. בין מצבים 1 ו-2, בזמן ש andy יורד, הוא נדרש על-פי חוק 16.1 לתת ל barb מקום לפנות דרך. Barb  יורדת מעט לאחר מצב 2 ומונעת מגע. אף אחת מהסירות לא הפרה חוק. Barb מפנה דרך כנדרש ממנה על-פי חוק 12, ו andy נותן לה מקום לעשות זאת כנדרש ממנו בחוק 16.1
 
ציור 5: הסירות בחפיפה כל הזמן. חוק 11 נותן ל barb זכות דרך כסירה מתחת לרוח. בגלל ש barb שומרת על כיוון ההפלגה שלה, חוק 16.1 לא חל. במצב 2 andy מפר את חוק 11 כי הוא לא מפנה דרך.
 
ציור 6: כמו בתרחיש הקודם, הסירות בחפיפה ול barb זכות דרך על-פי חוק 11 כידוע. כשהיא יורדת, חוק 16.1 דורש ממנה להשאיר ל andy מקום לפנות דרך. יותר מזה, אין חוק שמונע מ barb לעלות ולהוציא את andy  מהקו לפני הזמן. יש ל andy ללא ספק מספיק מקום לפנות דרך. הוא לא הגיב כראוי בזמן ש barb עולה וכתוצאה הוא מפר את חוק 11 במצב 2.
 
כדי להימנע מבעיות עם חוק 14, בכל המצבים המתוארים בציורים 5,3 ו-6, barb צריכה להימנע ממגע בהקדם האפשרי לאחר שהבינה ש andy לא יפנה לה דרך.
 
 
 
 
 
תרגום: ערן סלע
 
לייבסיטי - בניית אתרים