*  *
 *  *
 * Select Date  *
 *
 *  *
 *
 *

בחר קבוצה רלוונטית (חובה לבחור קבוצה)

אני מצהיר/ה כי בני/בתי כשיר/ה פיזית ורפואית, ואין לו/לה כל מגבלה פיזית/בריאותית המונעת או מסכנת אותו/ה מהשתתפות בפעילות ספורטיבית כלשהיא.
כמו כן בני/בתי יודע/ת לשחות במידה מספקת להשתתפות בטוחה בפעילות החוגים.
 *
Captcha
הכנס את הקוד כפי שאתה רואה אותו בתמונה:
(עוגיות חייבות להיות מופעלות בדפדפן שלך)
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load New Code