*
 *
 *
 *
 *
Select Date
 *
 *
 *
 *
 *
 *
בחר/י קבוצה רלוונטית. ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת
חוג שייט (כיתות א'-ג')
 
 
 
 

חוג גלישת רוח (כיתות ג'-ה')
 
 
 

חוג ימאות בוגרים (כיתות ו'-ט')
 

אני מצהיר/ה כי בני/בתי כשיר/ה פיזית ורפואית, ואין לו/לה כל מגבלה פיזית/בריאותית המונעת או מסכנת אותו/ה מהשתתפות בפעילות ספורטיבית כלשהיא.
כמו כן בני/בתי יודע/ת לשחות במידה מספקת להשתתפות בטוחה בפעילות
 *
Captcha
הכנס את הקוד כפי שאתה רואה אותו בתמונה:
(עוגיות חייבות להיות מופעלות בדפדפן שלך)
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load New Code