מתאים לעולים לכיתות ב' - ו'

בהדרכת מאמני שייט מוסמכים ומנוסים

הסעות ממרכזי היישובים